Fotografering den 4 april 2018

Vallentunas Fritidsförvaltning kommer att fota olika föreningar imorgon och Vallentuna Taekwondo kommer också att vara med.
Det skulle bli kul om du/dina barn kan komma och joina oss.

Såklart kommer det att finnas fika. Kommunen bjuder på kaffe, te, saft, frukt och godis!

När och var?
Vi ses på onsdag den 4/4 klockan 14.00 uppe vid Vallentuna IP.

OBS!
Alla måste ha dräkt på sig.
För barn under 16 måste en samtyckesblankett vara ifylld.

Anmäld dig här:

https://www.facebook.com/events/180897005878694/

Kallelse till Årsmöte (6 mars)

Vallentuna Taekwondo IF bjuder söndag den 6 mars klockan 19:40 in föreningens medlemmar till årsmöte.

Plats: Ekebyskolan (efter träningen)

Motioner hänvisas till Vallentuna Taekwondo:s officiella mailadress.

DAGORDNING
1 Mötets öppnande
2 Mötets behörighet
3 Val av mötets ordförande
4 Val av mötets sekreterare
5 Godkännande av dagordning
6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret
8 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret
9 Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår
12 Fastställande av medlemsavgift
13 Val av styrelse
14 Val av revisorer
15 Val av valberedare
16 Inkomna motioner
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande

Årets sista pass

God morgon!

Imorgon tränar vi som vanligt från 9:45 till 11:00.
Obs: det blir inget pass för små barn.

På tisdag kör vi sista passet (och restgradering). Dessutom kommer alla att få möjlighet att krossa en riktig bräda.

Vänligen glöm inte att betala graderingsavgiften.

Dags för gradering!

Den 12 december är dags för gradering (obs: terminen slutar den 18 december).

Tid:
Barn (nybörjare): kl 17:30.
Avancerade barn och alla vuxna: kl 18:30.
Små barn: den 10 december.

Kostnad (betalas på plats, bältet ingår):

Nybörjare 50kr ( Avancerade: 100kr (>gult).
Små barn: 25 kr.

Krav:
– Kolla på http://www.poomsae.wtf/graderingskrav/
– Medlem i Vallentuna TKD IF.
– Små barns enda krav: att ha varit närvarande.
Anmäld till graderingen genom (viktigt om ni vill få ett bälte): https://goo.gl/forms/VRYL9k5hg8kUJzjM2

Glöm inte att kolla på graderingskravet och kontakta gärna instruktören om ni har frågor 🙂