Så här knyts bältet

Taegeuk 1 jang

Taegeuk 2 jang

Taegeuk 3 jang

Taegeuk 4 jang

Taegeuk 5 jang

Taegeuk 6 jang

Taegeuk 7 jang

Taegeuk 8 jang