Kallelse till Årsmöte (9 februari)

Vallentuna Taekwondo IF bjuder söndag den 9 februari klockan 11:50 in föreningens medlemmar till årsmöte.

Plats: Klubben (efter träningen)

Motioner hänvisas till Vallentuna Taekwondo:s officiella mailadress.

Agenda

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av justeringsman.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisorns berättelse för 2019.
 6. Beslut om Styrelsens ansvarsfrihet för 2019.
 7. Fastställande av Medlemsavgifter och träningsavgifter för 2020.
 8. Förslag till styrelse 2020.
  a. Omval ordförande – Mateo Manby
  b. Nyval kassör – Annett Ehrling
  c. Nyval sekreterare – Mattias Dejke
  d. Omval suppleant – Edgard George
  e. Omval suppleant – Dennis Skoglund
 9. Förslag till budget 2020.
 10. Val av revisor.
 11. Inkomna motioner.
 12. Övriga frågor/synpunkter.
 13. Mötet avslutas.
Behöver du hjälp?