Våra regler

Våra regler är Taekwondos ed och dess grundprinciper, och de är ett krav för att kunna träna på Vallentuna Taekwondo.
Observera att som medlem (och även som medföljare) är du skyldig att följa dessa grundprinciper.

I praktiken innebär detta att:


* Vi ska aldrig missbruka Taekwondo, varken i eller utanför dojang (dåligt beteende, mobbning, rasism, hot eller svordomar tolereras inte och kan leda till uteslutning).

* Vi bugar när vi kommer in och går ut ur dojang (vi lämnar träningen endast med instruktörens tillåtelse).

* Vi är tysta under träningen (om man inte är tilltalad), vi lyssnar.

* Om man måste avbryta träningen (t.ex. toalettbesök), måste man fråga instruktören först.

* Vi är snälla mot våra kamrater. Vi visar respekt mot varandra, senioreleverna och instruktören.

* När vi tränar är vi alltid friska, har god hygien, nyklippta naglar och rentvättad Dobok.

Taekwondons grundprinciper                                              

  • Artighet 여의
  • Integritet 염치
  • Ihärdighet 인냬
  • Självkontroll 극기
  • Oövervinnelig anda 백절불굴

Taekwondo-elevens ed

  1. Jag ska alltid följa Taekwondos regler.
  2. Jag ska alltid respektera mina instruktörer och seniorelever.
  3. Jag ska aldrig missbruka Taekwondo.
  4. Jag ska bli en förespråkare för frihet och rättvisa.
  5. Jag ska hjälpa till att bygga en fredligare värld.

Behöver du hjälp?