Gradering VT2020

Vi satsar på att ha graderingen utomhus v.23 (på lördag eller söndag) och återkommer med mer information så fort vi kan.

Vilka får gradera sig? bara de som har tränat regelbundet under terminen (kontakta gärna instruktören ifall du har frågor).

Obs! Terminen slutar nu på söndag den 31 maj, men vi kommer att ha ett graderingspass den 2 juni.

Vad händer under sommaren?
Vi håller på att planera bl.a. en kurs för småbarn, och ett par graderingskurser för alla andra åldrar.

Behöver du hjälp?