Kallelse till Årsmöte (14 februari)

Vallentuna Taekwondo IF bjuder söndag den 14 februari klockan 12:00 in föreningens medlemmar till årsmöte.

Plats: Zoom
https://zoom.us/j/98884506995?pwd=ejRNV2YzWitVbi9qbU5jQmJpcUlhdz09

Motioner hänvisas till Vallentuna Taekwondo:s officiella mailadress.
Sista tidpunkten för inlämnande av motioner till årsmötet är söndagen den 7/2.

Agenda

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av justeringsman.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisorns berättelse för 2019.
 6. Beslut om Styrelsens ansvarsfrihet för 2020.
 7. Förslag till och fastställande av Medlemsavgifter och träningsavgifter för 2021.
  a. IF Medlemskap: 100 Kr/ år
  b. Träningsavgift vuxna (från18år): Tillsvidare genomförs ingen organiserad träning för vuxna men preliminärt 1100 Kr /Termin from höstterminen 2021.
  c. Träningsavgift barn: 900Kr/Termin
  d. Träningsavgift små barn (4 till 8 år som kör det korta passet): 450 kr /Termin.
  e. Familjerabatt 50% (Om fler i familjen tränar, får man 50% rabatt på ordinarie terminsavgift, inte IF medlemskapet, för den familjemedlem / de familjemedlemmar som har lägsta avgift.
  f. Styrelsemedlemmar och instruktörer är befriade från terminsavgifter.
 8. Förslag till styrelse 2021.
  a. Omval ordförande – Mateo Manby
  b. Omval kassör – Annett Ehrling
  c. Omval sekreterare – Mattias Dejke
  d. Omval suppleant – Edgard George
  e. Nyval suppleant – Sofia Hörner
 9. Förslag och fastställande av budget 2021.
 10. Förslag till och val av revisor.
  a. Lars Forselius
 11. Inkomna motioner.
 12. Övriga frågor/synpunkter.
 13. Mötet avslutas.
Behöver du hjälp?