Gradering HT2021

DEADLINE för anmälan: 30 nov kl 22.00.

Graderingen kommer att äga rum i Bällstabergsskolan / Sporthall, den 14 december kl 17 – 22 (tiderna för respektive person/grupp kommer att publiceras efter den 1 december).

Anmäl dig här

Behöver du hjälp?