Kallelse till Årsmöte (4 januari)

Vallentuna Taekwondo IF bjuder tisdag den 4 januari klockan 19:00 in föreningens medlemmar till årsmöte.

Plats: Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84716623756?pwd=VHRGNzBwMTZTSkxhM0FvMHlDWTZrdz09


Agenda:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Fastställande av Dagordning
 4. Val av justeringsman
 5. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse
 6. Styrelsens ansvarsfrihet 2021
 7. Medlemsavgifter
 8. Val av styrelse 2022
 9. Budget för 2022
 10. Val av revisor
 11. Inkomna motioner.
 12. Övriga frågor/synpunkter.
 13. Mötet avslutas.
Behöver du hjälp?