Kallelse till Årsmöte (9 januari)

Vallentuna Taekwondo IF bjuder måndag den 9 januari klockan 19:00 in föreningens medlemmar till årsmöte.
Plats: ZOOM

https://us06web.zoom.us/j/81396954717?pwd=VklLMG84djRMSDlNUS94RFNRUTIyUT09

Meeting ID: 813 9695 4717
Passcode: 895769

Agenda:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Fastställande av Dagordning
 4. Val av justeringsman
 5. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse
 6. Styrelsens ansvarsfrihet 2022
 7. Medlemsavgifter
 8. Val av styrelse 2023
 9. Budget för 2023
 10. Val av revisor
 11. Inkomna motioner.
 12. Övriga frågor/synpunkter.
 13. Mötet avslutas.
Behöver du hjälp?