Kallelse till Årsmöte (28 januari)

Vallentuna Taekwondo IF bjuder söndag den 28 januari klockan 15:00 in föreningens medlemmar till årsmöte.
Online via Google meet:
https://meet.google.com/mwv-haee-vee

Agenda:
​•​Mötet öppnas
​•​Val av mötesordförande och sekreterare
​•​Fastställande av dagordning
​•​Val av justeringsman
​•​Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse
​•​Styrelsens ansvarsfrihet 2023
​•​Medlemsavgifter 2024
​•​Val av styrelse 2024
​•​Budget för 2024
​•​Val av revisor
​•​Inkomna motioner
​•​Övriga frågor/synpunkter
​•​Mötet avslutas

Behöver du hjälp?